باز سازی درختان کهنسال

در این منطقه ( کند علیا ) درختان کهنسال گردو و گیلاس زیادی هست که به دلیال مختلف بازدهی کمی دارند .

درختان گردون عمدتا به دو دلیل آفت کرم خراط و نژاد اصلاح نشده .

درختان گیلاس عمدتا به دلیل بیماری قارچ .