مدیریت آفات و بیماری ها

 

مهم ترین بیماری های این باغچه : قارچ هست که در شکل های گوناگون ، هر درخت را به نوعی بیمار ساخته است .

مهم ترین آفت ها نیز مگس گیلاس ، سرخرطومی گیلاس و کرم خراط است .

گزارش ها بصورت ناقص است که تکمیل خواهد شد .

=======================================

تاثیر تله های شربتی بر جذل سرخرطومی گیلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشکالاتی در درخت سیب :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تکامل تله ها به تله ترکیبی که قابلیت ثبت هم دارد :

شب تاب ، شبنما ، چسبی با نوارد زرد و قرمز و مخزن مسموم بدون نیاز به آب . که امکان افزودن فرمون هم به آن هست .

و نیز امکان ریختن شربت برای جذب سرخرطومی .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلبالو هایی که بسرعت آب انداخته و لچ می شدند و بر خلاف سالهای اول که روی درخت تبدیل به آلبالو خشکه می شدند ، شروع به خراب شدن می کردند .

تصویر زیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علت اصلی نه بیماری بود و نه آب زیادی بلکه آفت مگس گیلاس و آلبالو بوده زیرا در داخل آنها کرم های ریز دیده شد . که بافت میوه را تخریب کرده و اجازه خشک شدن طبیعی به میوه نمی دادند.

علت اینکه گیلاس ها را امسال (1398) نزده بود احتمالا محلول پاشی غلیظ بوسیله گوگرد زر کوه بوده است و چون آلبالو ها دیرتر شروع به قرمز شدن می کنند ، و ما محلولی در زمان قرمز شدن آلبالو روی آنها نپاشیدیم در نتیجه دچار آفت مگس شدند . در واقع آلبالو ها اگر آفت نزند را می توان به مرور و سر صبر و حوصله هم برداشت کرد . به شرطی که ریزش نکنند .