ژئوسلgeocell

ژئوسل

ژئوسل شبکه ای جهت نگهداری و پایداری خاک، کنترل فرسایش و رفع مشکلات نگهداری خاک است. ژئوسل پلی اتیلن چگالی بالا و دارای ساختار لانه زنبوری است. این ساختار مانند یک آکاردئون باز می شود. در نتیجه حداقل فضا را در حمل و نقل ایجاد می نماید. در هنگام نصب این محصول باز شده و ردیف های از سلول های بیضی شکل منظم و قابل اتصال به یکدیگر را پدید می آورد. هنگامیکه این لایه تا آخرین حد ممکن کشیده و با خاک با بتن پر می شود ساختار به حالت کشش نابرابر انعطاف پذیر و سخت در می آید و ابزار موثری جهت تثبیت مواد سست موجود در هر کدام از سلول ها می شود و از حرکت آنها حتی در شیب های تند جلوگیری به عمل می آورد و در برابر نیروهای کششی شدید مانند نیروهای ناشی از جریانات هیدرلیکی مقاومت می کند.بنابراین این ساختار سلولی به خصوص در خاک های لم یزرع سنگلاخی یا نفوذ ناپذیر مناسب هستند در محل اتصال سلول ها شکافی مرکزی وجود دارد که آب می تواند از میان آن عبور کند. با استفاده از ژئوسل ها قراردادن لایه ای از خاک به روی شیب های تند میسر می شود که امکان رشد گیاه را فراهم می نماید.