رول های ژئوممبران

 رول های ژئو ممبران در عرض ها و ضخامت های متفاوتی تولید می شوند . عرض ها عموما سه متر یا شش و هفت متر هستند و ضخامت نیز بطور عمده 1.5 میلی متر است .
اما بنا بر سفارش می تواند متفاوت باشد .
این رول ها پس از زیر سازی لازمه در کنار هم به صورت موازی قرار گرفته و با اندکی اورلب (همپوشانی ) ، با دستگاه مخصوص به هم جوش پلاستیک می شوند .

114